Day League B

Day League B

Season 2019-20

1 Ayr & Alloway 2 1 v 7     2 v 6     3 v 5     4 v 8     12.00 30/09/19
2 Tarbolton 1 v 6   2 v 5   3 v 4   7 v 8   12.00 11/11/19
3 Dalmellington 1 v 5   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 25/11/19
4 The Bunnets 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 02/12/19
5 Ayr 1 v 3   2 v 8   4 v 7   5 v 6   12.00 16/12/19
6 Largs 1 v 2   3 v 7   4 v 6   5 v 8   12.00 13/01/20
7 Land o' Burns 1 1 v 8   2 v 7   3 v 6   4 v 5   12.00 27/01/20
8 Troon Portland 2                                    
                                       

Day League B Table  -  

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
Ayr & Alloway 2            
Tarbolton            
Dalmellington            
The Bunnets            
Ayr            
Largs            
Land o' Burns 1            
Troon Portland 2