Day League B

Day League B

Season 2019-20

1 Ayr & Alloway 2 1 v 7     2 v 6     3 v 5     4 v 8     12.00 30/09/19
2 Tarbolton 1 v 6   2 v 5   3 v 4   7 v 8   12.00 11/11/19
3 Dalmellington 1 v 5   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 25/11/19
4 The Bunnets 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 02/12/19
5 Ayr 1 v 3   2 v 8   4 v 7   5 v 6   12.00 16/12/19
6 Largs 1 v 2   3 v 7   4 v 6   5 v 8   12.00 13/01/20
7 Land o' Burns 1 1 v 8   2 v 7   3 v 6   4 v 5   12.00 27/01/20
8 Troon Portland 2                                    
                                       

Day League B Table  -  11th November 2019

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
Land o' Burns 1
Tarbolton 2
Largs
Dalmellington
The Bunnets
Ayr
Ayr & Alloway 2 0
Troon Portland 2

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 PointsEndsRank 11.11
Ayr & Alloway 2                     0 2 0 4     0 6 7=
               5-6  6-8          
Tarbolton                 1 3 2 4         3 7 2
              4-4  7-3            
Dalmellington                 2 4             2 4 4
             7-3              
The Bunnets                             2 3 2 3 5
                   6-4        
Ayr     1 4 0 3                     1 7 6
     4-4  3-7                    
Largs 2 5 0 3                         2 8 3
   6-5  3-7                      
Land o' Burns 1 2 3                         2 5 4 8 1
   8-6                10-2        
Troon Portland 2             0 4         0 2     0 6 7=
         4-6      2-10