Day League B

Day League B

Season 2019-20

1 Ayr & Alloway 2 1 v 7     2 v 6     3 v 5     4 v 8     12.00 30/09/19
2 Tarbolton 1 v 6   2 v 5   3 v 4   7 v 8   12.00 11/11/19
3 Dalmellington 1 v 5   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 25/11/19
4 The Bunnets 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 02/12/19
5 Ayr 1 v 3   2 v 8   4 v 7   5 v 6   12.00 16/12/19
6 Largs 1 v 2   3 v 7   4 v 6   5 v 8   12.00 13/01/20
7 Land o' Burns 1 1 v 8   2 v 7   3 v 6   4 v 5   12.00 27/01/20
8 Troon Portland 2                                    
                                       

Day League B Table  -  20th January 2020

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
Land o' Burns 1 6 10  25 
The Bunnets 6 0 8 24 
Dalmellington 21 

Ayr

6 2 7 23 
Tarbolton 21 
Troon Portland 4 20 
Ayr & Alloway 2  6 2 17 
Largs

17 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 PointsEndsRank 20.1
Ayr & Alloway 2     0 2 0 3 2 3 0 3 0 2 0 4     2 17 7=
       3-7  4-7  10-5  5-8  5-6  6-8          
Tarbolton 2 5     2 5 0 2 1 3 2 4     0 2 7 21 5
   7-3      13-3  2-6   4-4  7-3    4-8        
Dalmellington 2 4 0 2     2 4 2 4     0 2 2 5 8 21 3
   7-4  3-13      6-5  7-3    4-9  9-3        
The Bunnets 0 4 2 5 0 4         2 4 2 4 2 3 8 24 2
   5-10  6-2  5-6        10-6  8-6  6-4        
Ayr 2 4 1 4 0 3         2 5 0 3 2 4 7 23 4
   8-5  4-4  3-7        5-0  7-10  6-4        
Largs 2 5 0 3     0 3 0 0     0 3 0 3 2 17 7=
   6-5  3-7    6-10  0-5      5-6  3-10        
Land o' Burns 1 2 3     2 5 0 4 2 4 2 4     2 5 10 25 1
   8-6    9-4  6-8  10-7  6-5      10-2        
Troon Portland 2     2 5 0 2 0 4 0 3 2 4 0 2     4 20 6
     8-4  2-9  4-6  4-6  10-3  2-10