Day League B

Day League B

Season 2019-20

1 Ayr & Alloway 2 1 v 7     2 v 6     3 v 5     4 v 8     12.00 30/09/19
2 Tarbolton 1 v 6   2 v 5   3 v 4   7 v 8   12.00 11/11/19
3 Dalmellington 1 v 5   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 25/11/19
4 The Bunnets 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 02/12/19
5 Ayr 1 v 3   2 v 8   4 v 7   5 v 6   12.00 16/12/19
6 Largs 1 v 2   3 v 7   4 v 6   5 v 8   12.00 13/01/20
7 Land o' Burns 1 1 v 8   2 v 7   3 v 6   4 v 5   12.00 27/01/20
8 Troon Portland 2                                    
                                       

Day League B Table  -  Final Table

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
The Bunnets 7 10 

29 

Land o' Burns 1 7 0 10 27 
Dalmellington 7 10  25 
Tarbolton 7 2 9 26 
Ayr 3 25 
Troon Portland 4 7 24 
Ayr & Alloway 2  7 2 20(-11) 
Largs 7 20(-32) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 PointsEndsFinal Rank 
Ayr & Alloway 2     0 2 0 3 2 3 0 3 0 2 0 4 0 3 2 20 7 -11
       3-7  4-7  10-5  5-8  5-6  6-8  3-6          
Tarbolton 2 5     2 5 0 2 1 3 2 4 2 5 0 2 9 26 4  
   7-3      13-3  2-6   4-4  7-3  8-5  4-8          
Dalmellington 2 4 0 2     2 4 2 4 2 4 0 2 2 5 10 25 3  
   7-4  3-13      6-5  7-3  16-5  4-9  9-3          
The Bunnets 0 4 2 5 0 4     2 5 2 4 2 4 2 3 10 29 1  
   5-10  6-2  5-6      7-3  10-6  8-6  6-4          
Ayr 2 4 1 4 0 3 0 2     2 5 0 3 2 4 7 25 5  
   8-5  4-4  3-7  3-7      5-0  7-10  6-4          
Largs 2 5 0 3 0 3 0 3 0 0     0 3 0 3 2 20 8 -32
   6-5  3-7  4-16  6-10  0-5      5-6  3-10          
Land o' Burns 1 2 3 0 2 2 5 0 4 2 4 2 4     2 5 10 27 2  
   8-6  5-8  9-4  6-8  10-7  6-5      10-2          
Troon Portland 4 2 4 2 5 0 2 0 4 0 3 2 4 0 2     6 24 6  
   6-3  8-4  2-9  4-6  4-6  10-3  2-10