Day League C

Day League C

Season 2021-22                              All Wednesdays

1 Ayr & Alloway 2 2 v 6     5 v 7     1 12.00 13/10/21
2 Kirkoswald 4 v 5     7 v 1 12.00 27/10/21
3 Galston 2 6 3   1 v 4   2 v 7 12.00 17/11/21
4 Auchenames 1 v 5   6 v 7   2 v 4 12.00 15/12/21
5 Symington 2 7 v 3   5 v 2   4 v 6 12.00 05/01/22
6 Land o' Burns  2 v 1   3 v 4   6 12.00 19/01/22
7 Troon Portland 3 4 v 7   1 v 6   5 v 3 12.00 02/02/22

 

Day League C  - Final League Positions 

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
Troon Portland 3 12  29 
Galston 2 10  31 

 

Auchenames 6 26   
Land o' Burns 6 18   
Symington 2 6 20   
Ayr & Alloway 2 6 0 13  
Kirkoswald 6 16